Grote variatie in de cliëntendossiers van Mee Rotterdam

Voor Mee Rotterdam Rijnmond digitaliseerde wij ca. 7.500 cliëntendossiers. Dit levert voor Mee Rotterdam enerzijds een grote kostenbesparing op, anderzijds betekent dit een zekerheid in de vertrouwelijke omgang met de cliëntengegevens.

Mee Rotterdam

MEE betekent meedoen; meedoen in de samenleving! Mee Rotterdam ondersteunt mensen met een beperking zodat zij kunnen participeren in de samenleving. Kennis en ervaring zet Mee Rotterdam in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

Het is niet voor niets dat Mee Rotterdam beschikt over een zeer groot cliëntenbestand. Met passie en daadkracht ondersteunt Mee mensen met een beperking. Al de cliënten beschikken over een cliëntendossier, een gevarieerd cliëntendossier.

Digitalisering

Aan ons de taak om deze cliëntendossier te digitaliseren. Ongeveer 7.500 dossiers zijn in de afgelopen weken gedigitaliseerd. De digitalisering van de dossiers had veel voeten in de aarde; de dossiers diende geschoond, digitaal gestructureerd, gedigitaliseerd en nabewerkt te worden. Een complex proces, waarbij de voorbereiding een essentiële schakel is. Het vooraf goed behandelen van de dossiers zorgt voor een efficiënt digitaliseringsproces.

Terugblik

Dankzij afgekaderde afspraken en heldere communicatie tussen GMS en MEE Rotterdam is het digitaal toegankelijk maken van de informatie succesvol afgerond. Door vooraf de kaders te stellen, en daarbij heldere afspraken te maken is de digitalisering vlot verlopen.  ‘De samenwerking is bij dit project prima verlopen en het resultaat was geheel naar verwachting’ Aldus Mee Rotterdam. ‘De geleverde scans waren van uitstekende kwaliteit’

Voordelen digitale dossiers

Het digitaliseren van de cliëntendossiers levert grote voordelen op. Het digitaliseren van dossiers levert een grote tijd- en kostenbesparing op. Binnen MEE Rotterdam hoeft men niet meer dagelijks te zoeken in analoge dossiers die soms niet meer compleet zijn of niet geordend zijn. Binnen enkele muisklikken heeft MEE digitaal beschikking over de juiste bestanden. Een ander groot voordeel, wat zwaar weegt voor MEE Rotterdam is de ruimte besparing. Door de digitalisering bespaart MEE enorm veel kostbare ruimte.

Daarbij is de vertrouwelijkheid van de gegevens geborgen. Alleen geautoriseerde hebben toegang tot de informatie die voor hen van toepassing is.

GMS en MEE Rotterdam zien terug op een geslaagd digitaliseringstraject. Heeft u vragen, laat het ons weten.

Gerelateerde producten