Registers Burgelijke stand

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHC Eindhoven) heeft in de afgelopen jaren verscheidene digitaliseringsopdracht uit laten voeren door GMS.

Dit bevatte zowel kleine afzonderlijke opdrachten tot het uitvoeren van grote omvangrijke projecten. Hierbij valt te denken aan het digitaliseren van de registers van de burgelijke stand, bevolkingsregisters en persoonskaarten. Dit waren registers van 20 gemeenten.

GMS werkt al meer dan 10 jaar voor het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Deze relatie is in de afgelopen jaren verstevigd. ‘De firma GMS heeft in de afgelopen jaren tot volle tevredenheid digitaliseringsprojecten voor het RHC-Eindhoven uitgevoerd’, aldus het Hoofd Informatiebeheer van RHC Eindhoven.

Naast de registers heeft GMS ook microfiches, AR- en persoonskaarten, dia’s en schepenboeken gedigitaliseerd.

Gerelateerde producten