Sociaal Economische Raad adviseert en digitaliseert

Het adviseren van regering en parlement omtrent sociaal-economische vraagstukken. Dat is het werk van de Sociaal Economische Raad (SER). De SER geeft gevraagd, maar ook zeker ongevraagd advies over diverse vraagstukken binnen de regering en het parlement. Onderwerpen als pensioenen en lonen komen hierbij aan bod.

Publicaties

De adviezen worden gepubliceerd en kenbaar gemaakt aan de regering en het parlement door middel van publicaties. Deze publicaties zijn ook te vinden op www.ser.nl. De afgelopen jaren worden deze publicaties digitaal opgesteld en digitaal gepubliceerd.

Analoog tijdperk

Uiteraard bezit het SER ook publicaties van voor het digitale tijdperk. De SER is immers in 1950 opgericht, als opvolger van de ‘Centraal Economiese Raad (C.E.R.). De SER had de wens om deze analoge publicaties ook digitaal inzichtelijk te krijgen. De opdracht omvatte ca. 500 publicaties met nog waardevolle inhoud, ook voor de tijd van nu.

Digitaliseren

Na een goede voorselectie heeft GMS het digitaliseren van de publicaties verzorgd. In de digitalisering stonden drie zaken centraal; Efficiency, volledigheid en doorzoekbaarheid.

GMS heeft voorafgaand aan het digitaliseren de publicaties versneden, waardoor GMS publicaties efficiënter digitaliseerde. Dankzij aan de ene kant de digitaliseringsapparatuur, en aan de andere kant de software, borgde wij perfect eindresultaat.

Naast het digitaliseren maakt GMS middels OCR de publicaties ook doorzoekbaar. Hierdoor is het SER in staat om ook inhoudelijk door de publicaties heen te zoeken. Dit zorgt ervoor dat het SER in staat is over de publicaties heen te zoeken.

Gerelateerde producten