Kadastrale Atlas van Popp

Het kadaster beheert een uitgebreide verzameling van inlichtingen over vastgoed. Sinds de invoering van het kadaster in 1834 worden alle gegevens, van precieze informatie over de ligging van gebouwen tot bestemmingsplannen, ononderbroken bijgehouden. Deze informatie is te vinden in registers. Voor geschiedkundigen, kunsthistorici en andere onderzoekers is deze informatie een goudmijn.

Deze archieven zijn helaas niet toegankelijk voor het brede publiek. De registers zijn alleen geschikt voor micro-onderzoek. Er bestaat een manier om deze beperking te omzeilen. Onderzoekers kunnen terugvallen op de Kadastrale Atlas van Popp. Deze publicatie bevat een omvangrijke collectie van kadastrale gegevens die door de uit Nederland afkomstige P.C. Popp in de loop van de negentiende eeuw zijn uitgegeven. De universiteit Gent beschikt over een uitgebreide reeks van Poppleggers die vaak door studenten en onderzoekers worden geconsulteerd.

Vorig jaar sloegen de Vakgroep Geschiedenis en de Universiteitsbibliotheek Gent de handen in elkaar om deze leggers te digitaliseren.  Het initiatief ging uit van het project POPP-KAD, dat onder leiding staat van Prof.Dr.Eric Vanhaute en dat de ontwikkeling van een historische gegevensbank van kadastrale gegevens tot doel heeft. Dankzij de digitalisering kon de materiële slijtage van de kwetsbare Poppleggers door het gevolg van veelvuldig gebruik een halt worden toegeroepen.

Na een vergelijkend markt- en prijzenonderzoek werd voor deze opdracht samengewerkt met GMS. GMS digitaliseerde deze Poppleggers naar tevredenheid van de Universiteit Gent. De resultaten worden per gemeente ontsloten via de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Gent. Hopelijk vormt het een eerste grote stap richting de digitalisering van alle Poppleggers m.b.t. het Belgische grondgebied. reeks waarover de Universiteitsbibliotheek Gent beschikt is integraal beschikbaar voor onderwijs en onderzoek én dankzij die ontsluiting kan ook optimaal gezorgd voor de fysieke integriteit van deze schitterende historische bron.

Gerelateerde producten