Het levend geheugen

Als geheugen van de organisatie is in het archief de neerslag te vinden van vrijwel alle discussies en beleidsdocumenten die voorafgingen aan de totstandkoming van de tentoonstellingen en de aankoop van kunstwerken. Het archief is daarmee een primaire bron voor de beeldvorming van de receptie van de moderne- en hedendaagse kunst in Nederland.

In samenwerking met het Regionaal Historisch Eindhoven heeft het Van Abbe Museum gewerkt aan de digitale ontsluiting en beschikbaarstelling van het beheersarchief in de periode 1933-1989. Dit omvangrijk project is in samenwerking met GMS volledig voltooid.

Het van Abbemuseum in Eindhoven is één van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale collectie van ruim 3.000 kunstwerken, waaronder sleutelwerken als Lissitzky, Picasso, Chagall en anderen.

Het Van Abbemuseum heeft een grote collectie Beheers archieven van de periode 1933-1989. Deze collectie telt meer dan 100.000 pagina’s. het Van Abbemuseum zocht hiervoor een betrouwbare partner die deze collectie kon digitaliseren met een zeer hoge kwaliteit. Na een selectieprocedure is GMS als de meest geschikte organisatie bevonden.

Aan de hand van het fotografisch digitaliseren is deze collectie volledig gedigitaliseerd door GMS. Nadat deze collectie is gedigitaliseerd, is GMS aan de slag gegaan met de indexering.  Op datum, naam en woonplaats is elke pagina geïndexeerd. De continue vind- en zichtbaarheid van dit fysieke archief van het museum is daarmee gegarandeerd en binnen handbereik. Via de mediabank van het Van Abbemuseum is deze collectie integraal raadpleegbaar.

Gerelateerde producten