Massale digitalisering; 820.000 pagina's Notariële Akten gaan digitaal

6 september 2017

Akten Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, Notulen, Schepenbank archieven en Notariële archieven zijn inmiddels al gedigitaliseerd. We kunnen beter afvragen wat er nog niet digitaal is. Dat het Regionaal Archief Tilburg ambitieus te werk gaat was al bekend, maar zij weten dit ook vol te houden.

Digitalisering Archief

Van bepaalde bronnen is bekend dat deze veel worden geraadpleegd. Voor veel Regionale Archiefdiensten komen deze eerder in aanmerking om te digitaliseren. Geïnteresseerden kunnen in de studiezaal en online de beelden bekijken en research doen. Door de digitalisering neemt vaak het aantal bezoekers in de studiezaal wat af, maar bij Regionaal Archief Tilburg is het tegenovergestelde waar.

Meer bezoekers online en in de studiezaal

Naarmate het Regionaal Archief Tilburg meer archieven digitaliseert, krijgt zij meer bezoekers op haar website maar ook in de studiezaal. De vraagstelling is alleen anders. Waar geïnteresseerden eerder op zoek waren naar Akten Burgerlijke Stand, krijgt het Regionaal Archief Tilburg meer specifieke vragen. Een gevolg van het feit dat zij meer specifieke archieven digitaliseert. Dit levert naast de websitebezoekers ook meer bezoekers in de studiezaal op.

Notariële Akten

Het gezegde luidt niet voor niets; ‘onbekend maakt onbemind’. Een extra stimulans om als Archiefdienst de digitalisering van archieven voort te zetten. Recent heeft GMS de opdracht gekregen om de Notariële Archieven van Terheijden, Hooge en Lage Zwaluwe, Raamsdonk, Oosterhout, Dongen en Tilburg te digitaliseren. Ruim 800.000 pagina’s worden op dit moment bij GMS gedigitaliseerd. Eind dit jaar zal de digitalisering gereed zijn.

Lees ook