Officieel geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens

15 februari 2016

Als digitaliseringspartner van vele overheden en organisaties, verwerkt GMS vertrouwelijke gegevens. Dagelijks verwerkt GMS 80.000 scans, wat voor een groot deel vertrouwelijke gegevens zijn. GMS is officieel geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

College Bescherming Persoonsgegevens

Het CBP is onderdeel van de autoriteit persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. GMS is vanaf heden geregistreerd bij het CBP onder meldingsnummer 1613570.

Digitaliseren van persoonsgegevens

Zoals gesteld digitaliseert GMS dagelijks vertrouwelijke gegevens. Hierbij valt te denken aan de digitalisering van culturele archieven als de akten van de burgerlijke stand, persoonskaarten en militieregisters, maar ook aan de digitalisering van personeelsdossiers en patiëntendossiers. Het mag en kan niet voorkomen dat deze gegevens in de openbaarheid komen. GMS hecht grote waarde aan de veiligheid van het digitaliseren van persoonsgegevens en is daardoor officieel geregistreerd bij het CBP.

college bescherming persoonsgegevens

Lees ook