Constructiedossiers digitaal te raadplegen

27 februari 2018

In samenwerking met GMS gaat Gemeente Alkmaar het constructiearchief digitaliseren. Hiermee wordt fysieke opslagruimte bespaard. Ook krijgen de medewerkers beschikking over één bron voor het raadplegen van bouw- en constructiedossiers.

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar is een netwerkorganisatie die werkzaam is op programmatische en projectmatige manier. Door van buiten naar binnen te werken en te luisteren naar haar inwoners en ondernemers komt de gemeente tot creatieve, innovatieve en resultaatgerichte oplossingen. Op basis van bestuurlijke doelen worden medewerkers, instanties, maatschappelijke partners, burgers en bedrijven bij elkaar gebracht. Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van het doel.

Het archief

In het verleden heeft Gemeente Alkmaar de bouwdossiers gedigitaliseerd. De overzichtelijkheid en het gemak om dossiers te kunnen vinden, sprak erg aan. Wenselijk is om ook het constructiearchief te digitaliseren, zodat fysieke opslagruimte wordt bespaard. Tevens zal door middel van digitalisering het archief plaats onafhankelijk geraadpleegd kunnen worden. Voor de medewerkers is het van groot belang om beschikking te hebben over één bron voor het raadplegen van het archief. Tot slot kan het papieren archief vernietigd worden.

Het constructiearchief heeft een omvang van 255 meter. Het digitaliseringsproces zal worden uitgevoerd volgens de substitutie-eisen. Bij dit project gaat het erom dat het constructiearchief geschoond en gescand wordt. Tevens zal de samenstelling van het dossier worden uitgesplitst naar documenttypes. De gescande documenten zullen worden toegevoegd aan het al digitaal beschikbare bouwarchief. Aansluitend dienen de documenten teruggevonden te kunnen worden middels metadata.

Lees ook