Departement Mobiliteit & Openbare Werken heeft nu ook digitale publicaties

15 januari 2018

Het is zo ver, de publicaties van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken zijn gedigitaliseerd!

Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Het departement ondersteunt de minister bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Naast het ondersteunen van de minister voert het departement ook een aantal taken uit zoals het vertrekken van management ondersteunende diensten, coördinatie en de rapportering over personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast levert het Departement technische ondersteuning, beheert en exploiteert ze de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens, beheerd het Vlaams Infrastructuurfonds en diverse andere taken.

Digitalisering van de niet- digitaal geboren WL- en Scheldepublicaties

De publicaties bevatten zeer unieke publicaties/ boeken waarvan er nog maar enkele van zijn, in de wereld. Het departement heeft GMS de opdracht gegund om de publicaties te digitaliseren en openbaar te stellen via haar beeldbank. Andere doelen voor het creëren van digitale bestanden waren het kunnen reproduceren van de publicaties ( ook bij verlies van het originele papieren exemplaar), de toegankelijkheid vergroten ter verbetering van de dienstverlening en het gemakkelijker kunnen distribueren van de informatie. De digitalisering werd op de twee afdelingen van GMS uitgevoerd, door middel van industrieel scannen( losbladige publicaties) en door middel van het fotografie ( gebonden publicaties )De gedigitaliseerde stukken zijn na digitalisatie bewaard.

 

Lees ook