Correspondentie over archeologische bewegingen uit 1818-1977 digitaal

10 juli 2017

Het Rijksmuseum van Oudheden, opgericht door koning Willem I in 1818, bezit met ruim 180.000 voorwerpen bezit een uitzonderlijke grote collectie. De Egyptische collectie behoort zelfs tot de 10 belangrijkste Egyptische collecties in de Wereld.

Metamorfoze

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft besloten om drie archieven te digitaliseren. Het gaat om uniek materiaal van nationaal belang. Tevens is het archief aan verval onderhevig en uit de periode tot 1950. De conservering en digitalisering wordt om voorgenoemde redenen gefinancierd door Bureau Metamorfoze. Het RMO heeft in GMS haar digitaliseringspartner gevonden. Elementaire zaken als kwaliteit, transparantie en ervaring liggen ten grondslag aan deze beslissing.

Brieven

Eén van de te digitaliseren archieven betreft het brievenarchief uit de periode 1924-1977. Deze correspondentie geeft een kijkje achter de schermen over het reilen en zeilen van het museum en de archeologische ontwikkelingen in de genoemde periode. Het archief omvat zowel fysiek als inhoudelijk zeer divers materiaal.

Casper Reuvens

Tevens zullen we de archiefbescheiden van directeur Casper Reuvens digitaliseren. Casper Reuvens werd door koning Willem I aangesteld als eerste directeur van het nationale museum van oudheden. Het archief heeft hij opgebouwd tijdens zijn directeurschap van 1818 tot 1935. Ook dit archief betreft divers materiaal van dagboeken, aantekeningen tot tekeningen.

Willem Pleyte

Het laatste archief betreft een reeks banden. Deze banden zijn samengesteld door Willem Pleyte. Willem Pleyte was bij het RMO conservator van de periode 1869-1891 en nadien directeur van de periode 1891-1903. De reeks banden betreft de serie ‘’ Nederlandsche Oudheden’’. Een aantal van deze banden verkeren in zeer kwetsbare staat. Voordat we starten met de digitalisering worden deze banden geconserveerd.

Lees ook