Crowdfunding voor musea en erfgoed: van eendagsvlieg naar langdurige strategie

5 september 2016

Jaarlijks verdubbelt de omvang van crowdfunding in Nederland en groeit het gebruik van crowdfunding in de creatieve sector enorm: in 2015 was 9,7 miljoen euro bestemd voor creatieve projecten.

Uit onderzoek van Crowdfunding Agency Douw&Koren blijkt dat slechts een klein deel, namelijk 4,5%, is bestemd voor musea en erfgoed. Terwijl crowdfunding voor creatieve projecten ieder jaar toeneemt, lijken musea en erfgoed niet mee te gaan in deze groei. De groeiende behoefte aan financiering, interactie met de doelgroep en het vergroten van draagvlak vormen genoeg redenen voor musea en erfgoed om aan de slag te gaan met crowdfunding.
Steeds meer Musea gebruiken een crowdfunding platform om werken te digitaliseren

1.      Crowdfunding om betrokkenheid en zichtbaarheid te creëren

De meerwaarde van crowdfunding voor musea en erfgoed wordt nog onderschat. Momenteel wordt crowdfunding nog veel gezien als enkel financiering, maar middels crowdfunding kunnen musea en erfgoed ambassadeurs aan zich binden die meebouwen aan het succes van een campagne. Zo wordt er zichtbaarheid en betrokkenheid gecreëerd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw werk, de restauratie of digitalisering van archieven. Met name het digitaliseren van archieven neemt een sprong. Crowdfunding neemt (oud en nieuw) publiek echt mee in deze stappen, toont dat er draagvlak voor is en helpt zo fondsen en sponsoren te overtuigen óók hun steentje bij te dragen.

2.      Crowdfunding in samenwerking met een kunstenaar of particulier

Een aantal individuen startten in 2015 vanuit eigen initiatief een crowdfunding campagne voor een museum of erfgoed organisatie. Deze projecten werden niet gestart vanuit musea of erfgoed zelf. Een interessante kans voor musea en erfgoed om hun naam hier aan te koppelen, een nog groter publiek te trekken, media aandacht te verkrijgen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

3.      Crowdfunding als onderdeel van fondsenwerving strategie 

Musea en erfgoed kunnen slimmer gebruik maken van crowdfunding door dit als onderdeel van een (structurele) fondsenwervingsstrategie te zien. Momenteel wordt crowdfunding nog te veel als incidenteel project gezien, maar door crowdfunding op te nemen in de marketing strategie en het bijvoorbeeld meerdere malen toe te passen kan de betrokkenheid en zichtbaarheid toenemen. Bovendien kan door het creëren van draagvlak makkelijker zijn om grote bedragen op te halen of om externe financiers te overtuigen voor nieuwe werken of aanzetten tot digitalisatie van historische archieven.

Het volledige onderzoek van Douw&Koren is (hier te downloaden) In het rapport signaleert Douw&Koren een aantal onbenutte kansen voor musea en erfgoed. Indien u meer informatie wil ontvangen over hoe je als museum crowdfunding een structurele plek kunt geven, dan verwijzen we u graag door naar Douw & Koren. Zij geven regelmatig trainingen speciaal voor culturele instellingen. Wij danken Wendy de Boer van Douw&Koren voor het schrijven van dit artikel.

Lees ook