Digitaal erfgoed toegankelijk voor publiek met financiële ondersteuning van het NDE

1 september 2023

Het ministerie van OCW heeft een budget ter beschikking gesteld voor het vindbaar maken van digitaal erfgoed. Met het project “Versnellen 2023” wordt het mogelijk om versneld stappen te zetten voor projecten gericht op het verbinden van erfgoed!

Digitale bestanden hebben de mogelijkheid om zeer breed toegankelijk te zijn, maar met alleen digitaliseren bent u nog niet zo ver. Om documenten vindbaar te maken moeten ze op een (gedeeltelijk) openbare plek toegankelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld een collectie-informatiesysteem of erfgoedplatform zijn.

Het netwerk digitaal erfgoed streeft naar het verbinden van verschillende archiefcollecties. Om samenwerking te bevorderen investeert het NDE forse bedragen in samenwerkingsprojecten. U kunt ondersteuning aanvragen voor bijvoorbeeld het overstappen, inrichten of vernieuwen van een gezamenlijk platform of systeem. Deze bijdrage kan oplopen tot €80.000.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet uw project NDE-compatibel zijn. Dit betekent dat het project aan een aantal voorwaarden moet voldoen. U kunt uw projectvraag voor ondersteuning in 2024 indienen tot en met 15 december 2023.

Is dit voor u interessant maar bent u nu nog niet klaar voor het opstellen een project? Wanneer het versnellingsprogramma positief blijkt te zijn is er een vervolg mogelijk in 2024 en 2025!

Lees ook