Handreiking versnelde digitalisering archieven i.v.m. Corona-pandemie

19 maart 2020

Het coronavirus houdt de wereld in de greep. Met de huidige ontwikkeling van het Corona-pandemie en de hierop genomen maatregelen, ervaart een ieder de gevolgen. De impact is voor de één groter dan voor de ander. Onze bewondering en respect gaat uit naar allen die in deze moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden zorgdragen voor elkaar. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Solidariteit staat nu voorop

Als gevolg daarvan heeft de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd die gevolgen hebben voor iedereen. Als bedrijven zijn we juist nu, op elkaar aangewezen. Ook bij GMS willen we onze inzet tonen en onze expertise inzetten voor organisaties die deze hulp hard kunnen gebruiken.

Versnelde digitalisering archieven

Het Managementteam van GMS heeft  de volgende beslissing genomen: ”Voor organisaties en instellingen die als gevolg van de maatregelen problemen hebben met de informatievoorziening van thuiswerkende, omdat men papieren archieven nodig heeft om het werk uit te voeren, bieden wij de mogelijkheid om met voorrang versneld archieven te digitaliseren, zodat u uw business met minimale hinder doorgang kunt laten vinden.”

Begrijpelijk dat u in deze uitzonderlijke omstandigheden uw bedrijfscontinuïteit zoveel mogelijk wilt stimuleren. Wilt u van deze versnelde regeling gebruik maken? Dan kunt u contact opnemen met onze accountmanagers. Denk bijvoorbeeld aan medische dossiers, personeelsdossiers, klantdossiers etc.

Tot slot

Met de uitvoering van onze werkzaamheden volgen wij strikt de richtlijnen van het RIVM. Deze kunt u hier lezen.

Wij wensen een ieder veel gezondheid en sterkte toe! En, zoals onze minister-president Mark Rutte in zijn TV-toespraak stelde, op 16 maart 2020: ‘’Let een beetje op elkaar.’’

 

Lees ook