Kinder Psychiatrisch Centrum REBIS kiest voor GMS

23 augustus 2017

Momenteel is GMS bezig om alle dossiers van REBIS te digitaliseren. De vraag vanuit REBIS kwam tot stand door ruimte gebrek, het bewaartermijn van de dossiers en de digitale raadpleegbaarheid.

REBIS

REBIS is een instelling die staat voor deskundige hulp bij psychische problemen van kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Hierbij kan men denken aan o.a. ADHD, contact-, gedrags-, angst- en schoolproblemen, depressieve klachten, extreme verlegenheid, etc. REBIS richt zich zowel op diagnostiek als op behandeling.

Digitale Dossiers

De dossiers dienen 15 jaar bewaart te worden nadat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Ook zorgt het digitale dossiers voor een extra back-up in geval van een calamiteit en een snelle raadpleegbaarheid. De toekomstige dossiers zullen door REBIS zelf worden gedigitaliseerd en geïmporteerd in Medicore. De toonaangevende referenties en de ervaring op het gebied van digitalisering waren doorslaggevende factoren.

 

Lees ook