Digitaliseren van het archief Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

18 juli 2016

In opdracht van Stadsarchief Amsterdam gaat GMS het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen digitaliseren. Het gaat om circa 10 meter archief, bestaande uit zeer divers archiefmateriaal: van boeken tot stapels rekeningen tot prenten.

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen (“departementen”), opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte.

De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland.

Lees ook