Nieuwe blog over kwaliteitscontroles online

17 oktober 2016

Kwaliteitscontroles op uw scans; hoe maakt u ze (vrijwel) overbodig? Er kan genoeg fout gaan in een digitaliseringsproces, maar toch adviseren wij om zo min mogelijk te controleren. Dat vraagt natuurlijk om een uitleg, die wij u in de blog geven.

De blog geeft uiting aan de visie die wij hebben op het gebied van kwaliteitscontroles. 1-op-1 controles zijn naar onze mening niet noodzakelijk als het integrale digitaliseringsproces goed en doordacht wordt uitgevoerd. De focus moet daarom liggen op beheersmaatregelen. In de blog ‘kwaliteitscontroles op uw scans; hoe maakt u ze (vrijwel) overbodig’ gaan wij hier dieper op in.

Lees ook