Predikantendossiers veilig digitaliseren

4 maart 2020

De Protestantse Kerk in Nederland is een organisatie die goed aansluit bij de bedrijfscultuur van GMS. GMS ziet uit naar een herhaling van een succesvolle samenwerking.

Samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap, waarin mensen de boodschap van God horen en delen. Mensen komen samen in de Protestantse Kerk rond het evangelie van Jezus Christus. Een doel dat wij bij GMS een zeer warm hart toedragen.

Op onze website kunt u ook lezen over een ander digitaliseringsproject voor de Protestantse Kerk in Nederland. Het gaat om divers materiaal uit de periode van 1834 tot en met 2012. In goed overleg met de opdrachtgever is alles succesvol afgerond.

Digitaliseren predikantendossiers

Naar aanleiding van een interne verhuizing heeft de Protestantse Kerk in Nederland in het verleden ervoor gekozen om het fysieke archief te laten digitaliseren bij GMS. Het ging om een groot aantal dossiers met daarin vertrouwelijke informatie omtrent dominees en kerken, zogeheten predikantendossiers. Ditmaal wordt er wederom een groot aantal predikantendossiers gedigitaliseerd.

De predikantendossiers van de Protestantse Kerk in Nederland worden vanzelfsprekend conform de privacyregels van de AVG-wetgeving verwerkt. Dit is zeker in het geval van privacygevoelige informatie, zoals predikantendossiers, een groot pluspunt. Je kunt op de pagina dossiers digitaliseren hier meer informatie over vinden.

Lees ook