Regionaal Archief Rivierenland digitaliseert samen met GMS

16 maart 2018

Het RAR is erg vooruitstrevend in haar werkbeleid. Zo heeft zij weer een stap vooruit gezet in het digitaal verschaffen van archieven en collecties door het digitaliseren van haar charters en procesdossiers.

Regionaal Archief Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel zijn de acht Gelderse gemeenten waarvoor Regionaal Archief Rivierenland (RAR) sinds 1999 fungeert als archiefdienst. Daarnaast brengt het Waterschap Rivierenland sinds 2002 ook archieven onder bij het RAR. Het werkgebied van RAR spreidt zich over dorpen, gemeenten, historische verenigingen, erfgoed instellingen en waterschapsorganisaties.

Voor het beheer van de archieven heeft de samenwerking een vorm van een gemeenschappelijke regeling. In het algemeen bestuur zijn de gemeentebesturen vertegenwoordigd. Hierin is het beheer en de beschikbaarstelling van openbare archieven geregeld. Deze taken worden uitgevoerd door de archiefdienst.

Waar het RAR zich voor inzet

Klantgerichtheid en zorgvuldigheid in de dienstverlening aan burger en overheid staan voorop. Het RAR onderkent de meerwaarde van samenwerkingsverbanden en er wordt gebruik gemaakt van de bronnen en informatie die daaruit voortstromen. Een zo breed mogelijk publiek bereiken met historische informatie en belevingskansen is waar het RAR voor staat. Daarnaast richt het RAR zich op het collectiebeheer van archieven en collecties welke zij toegankelijk wilt maken en het gebruik ervan stimuleren. Het RAR werkt volgens drie kernwaarden om deze taken optimaal te bewerkstelligen, namelijk betrouwbaarheid, betrokkenheid en bekwaamheid.

Het digitaliseren van charters

In het verleden heeft het RAR ruim 400 charters laten digitaliseren door GMS. Een vervolgstap is de digitalisering van 900 charters en transfixen. Hierbij wordt een specifieke wijze van digitalisering toegepast. Iedere charter wordt integraal gedigitaliseerd. Nadien wordt elke aanwezige zegel individueel gedigitaliseerd. Onze vakfotografen zorgen ervoor dat elke zegel met de juiste scherpte en diepte wordt gefotografeerd, zodat details van zegels zichtbaar zijn, welke anders niet zichtbaar zouden zijn.

Het digitaliseren van procesdossiers

Tevens laat het RAR ruim 27 meter aan procesdossiers digitaliseren conform kwaliteitsnorm Metamorfoze Light. Het archief is geheel materieel verzorgd, gerestaureerd en per proces toegankelijk gemaakt. De digitalisering zal plaatsvinden in de komende periode.

Lees ook