Gevarieerde archieven digitaal voor het Regionaal Archief Tilburg

21 november 2014

Het Regionaal Archief Tilburg, ook wel het Mommerskwartier genoemd, wil de komende jaren werken aan het beschikbaar stellen van meer digitale archiefbronnen op de website . Op die manier komt meer en meer informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar voor onderzoekers en belangstellenden.

Om deze reden is een RFP opgesteld bij GMS voor het digitaliseren van zeer verscheidene archieven. Deze aanvraag bestond onder meer uit de Akten Burgerlijke stand, de DTB Boeken, verschillende kaarten, notarieel archief en schepenbankboeken. Een zeer diverse aanvraag dus.

Na een gedegen procedure is de opdracht voor alle soorten archieven gegund aan GMS. “We zijn als GMS trots op deze mooie opdracht”, aldus Dhr. C. Groenendijk, eigenaar van GMS.  “Graag helpen wij het Regionaal Archief Tilburg met het beschikbaar stellen van deze mooie collecties archief. Deze opdracht bevestigt de veelzijdigheid aan archieven die GMS digitaliseert.” 

De komende tijd zal GMS besteden aan het digitaliseren van deze archieven. In samenspraak met het RA Tilburg spreekt GMS een gedetailleerde planning af, zodat voor beide partijen de verwachtingen duidelijk zijn.

Regionaal Archief Tilburg

Regionaal Archief Tilburg bewaart de historische informatie van de aangesloten gemeenten met hun kerkdorpen. Deze historische informatie bestaat uit geschreven documenten van de gemeente, kerken, scholen, bedrijven, politieke partijen, verenigingen, families, vakorganisaties etc. Maar dat niet alleen! In de depots liggen ook veel foto’s, boeken, brochures, kaarten, tekeningen, geluidsbanden en films. Ook zijn er verschillende regionale en plaatselijke kranten en krantjes verzameld en bewaard.

Voor het RA Tilburg heeft GMS meerder digitaliseringsprojecten reeds afgerond. hierover valt meer te lezen in het referentieverhaal van het Regionaal archief Tilburg.

Lees ook