Veilige keuze voor Veiligheidsregio Haaglanden

1 juni 2016

Het cluster risicobeheersing van de Veiligheidsregio Haaglanden houdt zich bezig met de advisering aan de gemeente(n) en andere partners ten aanzien van omgevingsveiligheid, objectveiligheid en gebruiksveiligheid. Daarvoor is in de loop der jaren een omvangrijk archief met informatie over bouwwerken opgebouwd.

Met het regionaliseren van de brandweerkorpsen van de regio Haaglanden tot één brandweer Haaglanden is de noodzaak ontstaan om de oude archieven samen te voegen en te ontsluiten om efficiënt en effectief het werk te kunnen doen is besloten om één regionaal digitaal archief te maken. Een enorm groot project om eerst dossiers op te schonen, en vervolgens (waar nodig) samen te voegen, te digitaliseren en voor het uitvoeren van het werk beschikbaar te stellen aan de interne organisatie die er mee moeten werken. Hiervoor is vier jaar uitgetrokken.

Na een formeel aanbestedingstraject is GMS naar voren gekomen om het digitaliseren van de dossiers voor Veiligheidsregio Haaglanden uit te voeren. De komende twee jaar gaat GMS hierbij helpen, als het nodig is kan de samenwerking met GMS daarna ook nog twee keer met een jaar verlengd worden.

Lees ook