Correspondentie van Jan Tinbergen toegankelijk

De Erasmus Universiteit staat bekend als één van de meest gewaardeerde universiteiten op economisch gebied. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist de Erasmus Universiteit beschikt over het correspondentie archief van één de grondleggers van de econometrie, Jan Tinbergen.

Als eerste won Jan Tinbergen de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, de “nobelprijs” voor de economie. Jan Tinbergen heeft voor betekent voor de hedendaagse blik op economische kwesties. Vanzelfsprekens dat Jan Tinbergen een groot correspondentie archief bezat. Dit correspondentiearchief is overgedragen aan de Erasmus Universiteit.

Correspondentiearchief

De geschiedenis van de econometrie, het Plan van de Arbeid uit de Jaren dertig, de naoorlogse wederopbouw, de geschiedenis van de Volkenbond en van de Verenigde Naties en de geschiedenis van de sociaaldemocratie in Nederland zijn enkele van de vele onderwerpen waarover de correspondentie informatie geeft.

Het correspondentiearchief bevat ca. 25.000 beelden met waardevolle informatie over de levensloop en de visie van Jan Tinbergen. Omdat deze correspondentie dus waardevolle informatie bevat, is de wens ontstaan vanuit de Erasmus Universiteit om deze collectie te digitaliseren. Hiervoor heeft de Erasmus universiteit een aanvraag geplaatst bij de Koninklijke Bibliotheek om de collectie conform de strenge Metamorfoze eisen te laten digitaliseren. De Koninklijke Bibliotheek heeft een beoordeling uitgevoerd op het archief. Het correspondentiearchief voldeed aan de selectiecriteria.

Metamorfoze kwaliteit

De collectie digitaliseerde GMS aan de hand van de Metamorfoze normen. Dagelijks zijn diverse metingen op het gebied van belichting, ruis, artefacten en andere zaken verwerkt, om de kwaliteit te verzekeren. Dagelijks waren onze fotografen in de weer om de apparatuur en de belichting zodanig in de stellen dat de Metamorfoze kwaliteit behaald werd. Dit leidde dan ook tot het uiteindelijke gewenste resultaat.

Eindresultaat

Dankzij de digitaliseringsslag bewerkstelligt de Erasmus Universiteit een langdurig behoud van het archief. Daarnaast wordt het archief veelvuldig gebruikt voor onderzoek door zowel interne als externe gebruikers.

 

Gerelateerde producten