Nederlands oudste vakbond draagt haar archief digitaal over aan het IISG

25 juli 2017

Of je nu redacteur, tekstschrijver, fotograaf of programmamaker bent, de Nederlandse Vereniging van Journalisten behartigt uw belangen. Met een grote diversiteit aan activiteiten is de NVJ een steun voor mediaprofessionals.

De NVJ is de oudste vakbond en beroepsvereniging van Nederland, opgericht in 1884, met als doel om de solidariteit tussen journalisten te vergroten. Vanaf de oprichting is alle documentatie gearchiveerd. Ordners vol met boekjes, cao’s, correspondentie, gemaakte afspraken etc. zijn in het archief terug te vinden.

De verhuizing naar een andere locatie is voor de NVJ aanleiding geweest om het archief onder de loep te nemen. Een van de beginstappen is het schonen van het archief geweest. Overbodige archiefstukken zijn hierbij vernietigd. Vervolgens wilde de NVJ het archief overdragen aan het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).

Het IISG verzamelt dergelijke archieven om onderzoekers te faciliteren. Het overdragen mag zowel analoog als digitaal plaatsvinden. De keuze voor de NVJ was snel gemaakt. Door het archief digitaal over te dragen is het direct online toegankelijk voor het publiek. Daarnaast krijgt de NVJ een set bestanden voor interne dienstverlening.

In de afgelopen weken is het archief voorbewerkt en gedigitaliseerd. In nauw overleg met IISG wordt de juiste structuur vastgesteld, zodat binnen enkele weken de import in de beeldbank van het IISG kan plaatsvinden.

 

Lees ook