Bevrijdingsdag: oorlogserfgoed digitaliseren!

3 mei 2023

Aanstaande vrijdag is het Bevrijdingsdag, de dag waarop we stilstaan bij de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945. Een periode vol ingrijpende gebeurtenissen waarvan veel waardevolle informatie bewaard is gebleven. GMS heeft in de loop der jaren veel oorlogserfgoed gedigitaliseerd.

De ingrijpende tijd van de Duitse bezetting houdt mensen nog altijd bezig. Door verschillende instituten wordt wetenschappelijk onderzoek verricht over deze periode aan de hand van historisch bronnen. Deze bronnen zijn vaak lastig te raadplegen vanwege beperkte toegankelijkheid en lastig doorzoekbaar, fysiek materiaal in archieven. Door digitalisering wordt het oorlogserfgoed meer toegankelijk. Dit is een van de redenen waarom er tegenwoordig nog veel oorlogserfgoed wordt gedigitaliseerd.

Veel gedigitaliseerd archief uit de tweede wereldoorlog is openbaar toegankelijk via onder andere de beeldbank WO2 . Dit is een mooi voorbeeld van hoe digitaliseren de toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van het oorlogserfgoed kan vergroten.

In 2022 digitaliseerde GMS de zogenaamde ‘Jokos-dossiers’ voor Stichting Joods Maatschappelijk werk .  De Jokos-dossiers geven inzage in de claims, die van 1958 tot en met 1972 door Stichting Jokos werden ingediend bij de Bondsrepubliek Duitsland voor tijdens de oorlog geroofde inboedels. De Jokos-dossiers bevatten informatie over Joodse families en hun bezittingen tijdens de oorlogsjaren en over restitutievraagstukken na de oorlog. In de dossiers zitten soms persoonlijke stukken, maar voornamelijk documenten die met de claims te maken hebben, zoals aanvraagformulieren, berekeningsformulieren, verklaringen van erfrecht en in een aantal gevallen een Abnahmeverzeichnis of Inventarislijst. Met het digitaliseren van deze dossiers ontstaat een completer beeld van de registratie van roof van inboedels in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Een heel bijzonder archief waarvan wij het een eer vinden om hierin onze bijdrage geleverd te hebben door de digitalisering!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het digitaliseren van uw oorlogserfgoed of heeft u vragen over onze werkwijze? Neem vrijblijvend Contact met ons op!

 

Lees ook