Historische archieven Wetterskip Fryslân online

16 februari 2017

GMS gaat verschillende historische collecties digitaliseren voor Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân in een waterschap in de provincie Friesland. Het draagt de zorg voor alle dijken in om om de provincie en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van het oppervlaktewater in Friesland.

Historische collectie Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft een grote collectie historische archieven, waaronder dia’s, losse foto’s en fotoalbums. Wetterskip Fryslân heeft GMS de opdracht geven dit unieke materiaal te digitaliseren. De beelden zullen tentoongesteld worden op de beeldbank van Tresoar.

Bent u ook op zoek naar meer informatie over het digitaliseren van uw historische archief? Laat het ons weten!

Lees ook