Terugblik archiefdag 2023

22 juni 2023

Begin vorige week vond de KVAN Archiefdag plaats. Een zeer leerzame dag, waarbij verkend werd hoe de toekomst van het archief eruit ziet. De belangrijkste boodschap: Erfgoedinstellingen, kom in actie!

De lezingen en workshops lieten de huidige stand van zaken zien, maar ook het toekomstbeeld voor de archiefsector. Zo verkenden we hoe onze digitale collecties aan elkaar gelinkt kunnen worden, hoe kunstmatige intelligenties zoals ChatGPT misschien wel onze metadata kunnen schrijven en of we digitale data in synthetisch DNA moeten gaan opslaan. En ook niet onbelangrijk: hoe doen we dit alles zo klimaatbewust mogelijk?

De lezingen benadrukten bovendien hoe de archiefsector een cruciale rol speelt in het ontsluiten van informatie aan de burger. Belangrijke vragen kwamen hierbij aan bod: Hoe ontsluiten we informatie het beste? Hoe zorgen we dat iedereen bij de informatie kan en dat er geen bevolkingsgroepen worden uitgesloten?

Ook werd besproken hoe het staat met de ontwikkelingen rondom een nieuwe vorm van dataopslag; in synthetische DNA. Met de in raptempo groeiende hoeveelheid data is een nieuwe vorm van opslag noodzakelijk. DNA lijkt hiervoor een interessante oplossing te zijn vanwege de grote hoeveelheid data die per eenheid opgeslagen kan worden. Interessant feitje: wanneer we data op zouden slaan in DNA, zou alle data wereldwijd in een halve kaas passen!

We kijken terug op een inspirerende, toegankelijke en gezellige Archiefdag. Heeft u naar aanleiding van deze Archiefdag vragen of ideeën over mogelijkheden? GMS bespreekt ze graag met u!

Lees ook