Ook de Universiteitsbibliotheek van Gent kiest voor veilige bewaring van haar microfilms

23 november 2017

De afgelopen maanden heeft de Universiteitsbibliotheek Gent Microfilms veilig weten te stellen met behulp van GMS.

Universiteitsbibliotheek Gent:

De Universiteitsbibliotheek is een netwerk van bibliotheken dat bestaat uit een Boekentoren, 9 faculteitsbibliotheken en een 200 tal vakgroep en seminariebibliotheken. De Bibliotheek bevat een enorme hoeveelheid aan historische en recente archieven.

Waarom digitaliseren:

De Universiteitsbibliotheek Gent heeft haar microfilms laten digitaliseren om zo de unieke te kunnen blijven bekijken en veilig te stellen voor de toekomst.

Digitaliseren rolfilms:

Veel erfgoedinstellingen, maar ook veel bedrijven bezitten grote collecties met microfilms.

De microfilms zijn niet goed raadpleegbaar door gebrek aan goede apparatuur. Digitalisering van deze microfilms levert een schat aan informatie op.

Gms:

Wij bieden u de hoogst haalbare kwaliteit, door digitalisering en beeldbewerking. Heeft u nog microfilms? Wij informeren u hier graag verder over.

Lees ook