De gevolgen van de wet voor zorgverleners met betrekking tot digitalisering

LianneDoor: Lianne Groenendijk op 13 maart 2019

“Als de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten voorkomen worden en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt. In het belang van de patiëntveiligheid is het daarom belangrijk dat digitaal het nieuwe normaal gaat worden”, aldus Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg. In deze blog bespreken wij het belang van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens met betrekking tot digitalisering in de zorg en wat de wet betekent voor u.

De ingang van de wet

De veiligheid van digitale gegevens wordt steeds belangrijker. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is reeds ingegaan op 1 juli 2017. Er zijn sinds die datum echter enkele wijzigingen op de wet aangebracht. Deze wettelijke bepalingen treden op 1 juli 2020 in werking. Het kabinet heeft voor de digitalisering van gegevensuitwisseling 400 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast speelde elektronische gegevensuitwisseling een belangrijke rol in de hoofdlijnenakkoorden die deze zomer zijn gesloten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt daarom samen met alle betrokkenen, waaronder zorgverzekeraars en medisch specialisten, een apart plan van aanpak voor stapsgewijze digitalisering van de zorg.

Waarom deze wet?

Patiëntinformatie wordt meer dan eens incorrect gedeeld. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten gebruiken bij de gegevensuitwisseling van patiënten vaak een eigen taal of systeem. Zorgverleners moeten dus afspraken gaan maken om op dezelfde manier, in hetzelfde systeem, medische gegevens vast te leggen. Juist in de medische wereld is het van belang dat alle zorgverleners op dezelfde manier informatie kunnen uitwisselen. Dit is om fouten te vermijden en om snelle gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

De afkorting BB betekent voor een arts bijvoorbeeld bovenbuik en voor de fysiotherapeut bovenbeen. De kans op fouten is dus onnodig hoog. Fouten zijn in een situatie zoals deze cruciaal om te vermijden. Tevens vergt het weinig inspanning om deze fouten te voorkomen.

Wat houdt de wet in?

Het kabinet gaat digitale gegevensuitwisseling over patiënten verplicht stellen. Patiënten dienen wel altijd toestemming te geven voor het delen van hun medische gegevens. Op dit moment is de bereidheid om samen te werken op het punt van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vooral vrijwillig. Minister Bruins wil het proces versnellen en gaat de belemmeringen aanpakken door per zorgproces toe te werken naar een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling.

Afgelopen jaren heeft het ministerie van VWS al een subsidieprogramma opgezet voor meer informatie-uitwisseling van zorgaanbieders. Alle ruim zevenhonderd zorgaanbieders die de subsidie ontvangen, dienen aan dezelfde technische standaarden te voldoen. Tevens dienen ze uiterlijk in 2020 geregeld te hebben dat patiënten in een portaal hun zorgdossier digitaal kunnen koppelen met apps en het dossier ook zelf kunnen inzien. Zorgverleners hebben dus nog even de tijd om aan die specifieke wettelijke bepalingen te voldoen.
Het kabinet zal dit dus wettelijk gaan afdwingen. Hierdoor wordt het proces versneld, waardoor vermijdbare fouten zo spoedig mogelijk kunnen worden voorkomen.

Digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg

Digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg is een enorme klus die nog jaren in beslag gaat nemen. Een patiëntenarchief is zeer privacygevoelig. De omgang met de patiëntendossiers dient vertrouwelijk te gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de tijdelijke opslag van het archief. De fysieke dossiers dienen tijdens het proces opgeslagen te worden in een beveiligde archiefruimte. Daarnaast dienen fouten vermijdt te worden. Daarom is een geïntegreerde controleprocedure zeer gewenst. De voordelen van digitalisering benutten kan alleen wanneer dit aan hoge veiligheidseisen voldoet. Het is daarom van belang dat een digitaliseringspartij gecertificeerd is voor informatieveiligheid (ISO 27001).

Lianne
Lianne Groenendijk Lianne is als accountmanager onder andere verantwoordelijk voor het afleggen van klantbezoeken en het onderhouden van klantrelaties. Zij staat u deskundig te woord over het digitaliseren van uw archief.

Plaats een reactie

Lees ook