Archiefinstelling in een digitale wereld; hoe bereikt u uw publiek?

LianneDoor: Lianne Groenendijk op 22 juni 2017

Tijdens de KVAN dagen bood GMS de mogelijkheid om onder de deelnemers een enquête in te vullen. Deelnemers maakten kans op het winnen van een museumjaarkaart. Via deze weg feliciteren wij nogmaals Huib Geuze met het winnen van de museumjaarkaart. Graag delen wij de bevinden van de enquête met u.

Enquete

De KVAN Dagen stonden dit jaar in het teken van ‘Publiek’. Er zijn veel sessies gehouden over de omgang met publiek en het bereiken van het publiek. Onze dienstverlening heeft veel te maken met dit onderwerp, onze verwachting is immers dat digitalisering bijdraagt aan het vergroten van het bereik.

Met de enquête hebben wij geprobeerd om enerzijds de huidige status te achterhalen en anderzijds de wensen van de archiefinstellingen inzichtelijk te maken.

In totaal heeft ongeveer 10% van de bezoekers meegedaan met het onderzoek, waarvoor hartelijk dank.

Wie is uw publiek?

De twee grootste doelgroepen binnen het publiek zijn historici (72,41%) en burgers (75,86%). Ruim de helft van de ondervraagden gaf aan dat studenten tot de doelgroep behoren. Wij vonden het opmerkelijk dat organisaties, bedrijven en instellingen, bij minder dan de helft van de instellingen tot de doelgroep behoren.

Over wat voor informatie beschikt u?

Zo goed als elke instelling geeft aan dat men zowel fysieke als digitale collecties in bezit heeft. Opvallend hierin is te melden dat de organisaties aangeven meer fysieke historische collecties te bezitten dan digitaal historische collecties, maar als we kijken naar de hedendaagse collecties er juist meer digitale collecties in bezit zijn dan fysieke.

Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat de informatie de doelgroep bereikt?

Dit vonden wij een zeer interessante vraag. Onze hypothese vooraf was dat alle organisaties zowel online als offline het publiek bereiken. Dit bleek echter niet waar. Waar alle organisaties invulden de doelgroep online te bereiken, gaf driekwart aan dat men offline de klant bereikt. Zo zijn er dus organisaties die de collecties enkel online het publiek bereiken, een interessante constatering.

Welke kanalen gebruikt u online en offline om uw publiek te bereiken?

De veruit meest gebruikte kanalen om online het publiek te bereiken is de website van de organisatie. Bijna 100 procent van de ondervraagden gaf aan dat men de website de meest prominente manier vindt om het publiek te bereiken. Van deze mensen geeft ruim 80 procent aan dat men gebruik maakt van een beeldbank, een mooi en verrassend hoog aantal.

De leeszaal blijft offline gezien de meest populaire manier om het publiek de informatie te bieden. 85 procent van de ondervraagden geeft aan dat men een leeszaal heeft. Ongeveer 78 procent geeft aan dat men via events het publiek bereikt. Voorbeelden hiervan zijn lezingen, speciale dagen, tentoonstellingen en zelfs bijeenkomsten ’thuis’.

Hoeveel procent van het publiek bereikt u momenteel digitaal?

Een belangrijke graadmeter voor de verdeling tussen offline en online was voor ons deze vraag. Ten eerste viel het op dat de verschillen groot waren. Een ondervraagde gaf zelfs 100 procent op, maar ook gaf een andere ondervraagde 5 procent op. Een groot verschil. Het totale gemiddelde ligt op 62 procent, waarmee meer dan de helft van de bezoekers digitaal bereikt wordt.

Van veel respondenten kregen we te horen dat het moeilijk is hier een percentage aan te hangen. Het resultaat van het online bereik kan vele maten groter zijn, aangezien afstanden en tijden geen rol meer spelen.

Draagt digitalisering bij aan het bereiken van uw publiek?

Hier was iedereen duidelijk over. 100 procent antwoordde ja.

Hoe kan uw organisatie het bereik van uw informatie vergroten?

Twee aspecten vielen ons in deze op. Uiteraard gaven zo goed als alle mensen op dat het digitaliseren het bereik vergroot. Een daaraan gerelateerd aspect is dat veel mensen de inzet van vrijwilligers ook zien als een aspect om het bereik te vergroten. Hierbij kunnen we denken aan werk als beschrijvingen toevoegen en het transcriberen van teksten.

Conclusie

We kunnen geen harde conclusies trekken uit de enquête vanwege het aantal ingevulde enquêtes. Wat we wel kunnen doen is trends ontdekken in de vragen. Hieruit komt heel duidelijk naar voren dat de verschuiving steeds meer gaande is van offline naar online. Uit de enquête blijkt ook dat zelfs al organisaties 100% online de informatie aanbieden. Dit hebben we ook gehoord tijdens de verschillende sessies die zijn gehouden, onder meer ook in de keynote van Andrew Payne. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook heel veel nieuwe kansen. Online zichtbaar zijn betekent dat uw informatie nog relevanter wordt voor een nog grotere doelgroep.

 

 

 

Lianne
Lianne Groenendijk Lianne is als accountmanager onder andere verantwoordelijk voor het afleggen van klantbezoeken en het onderhouden van klantrelaties. Zij staat u deskundig te woord over het digitaliseren van uw archief.

Plaats een reactie

Lees ook