Aanbesteding van Stad Antwerpen gegund aan GMS

1 november 2018

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van de stad Antwerpen heeft het voornemen uitgesproken om haar plaatsingsdossiers met het oog op substitutie te digitaliseren. In totaliteit betreft het archief ruim 30 meter.

Sociale Dienstverlening Stad Antwerpen

Sociale dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De steden en OCMW’s vullen de dienstverlening zelf in naar de lokale behoeften. In Antwerpen zijn het OCMW en de stad al geïntegreerd tot één organisatie. Stad Antwerpen biedt onder andere juridische, psychologische en financiële hulp. Daarnaast biedt het bijvoorbeeld ook hulp omtrent medische kosten of werkervaring en opleidingen.

Digitalisering plaatsingsdossiers

Stad Antwerpen heeft ervoor gekozen om haar plaatsingsdossiers te laten digitaliseren. GMS zal voorhand het archief eerst schonen en selecteren, waardoor alleen de noodzakelijke dossiers overblijven. De dossiers zullen volgens de substitutienorm worden gedigitaliseerd. Dit betekent in de digitaliseringsbranche, dat het originele ‘analoge’ document wordt vervangen door een scan die een organisatie digitaal opslaat.

Lees ook