Tevredenheid over digitalisering vanuit agentschap Onroerend Erfgoed

22 oktober 2018

Om hun klanten beter van dienst te zijn, wil het agentschap Onroerend Erfgoed een hele reeks eigen publicaties gratis digitaal ter beschikking stellen. Onlangs heeft GMS een aantal tijdschriften gedigitaliseerd, bij wijze van proefproject. Een mooie start van de samenwerking met het agentschap.

Agentschap Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Ze zijn actief op het gebied van bouwkunde, archeologie, landschap en varend erfgoed. Het gezamenlijke doel, in samenwerking met de partners, is om de zorg voor onroerend erfgoed vanzelfsprekend te maken voor iedereen.

Het agentschap bereidt het onroerend-erfgoed-beleid in Vlaanderen voor. Ze inventariseren en beschermen gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Daarnaast ondersteunen ze onder andere burgers en lokale overheden met adviezen en premies. Tevens voeren ze beleidsgericht onderzoek uit en communiceren ze daarover om de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit te dragen en zo ondersteuning te bieden aan de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed.

De tijdschriften

Om hun klanten beter van dienst te zijn, wil het agentschap Onroerend Erfgoed dit jaar en volgend jaar een hele reeks eigen publicaties gratis digitaal ter beschikking stellen. Als proefproject wilden ze de M&L (Monumenten en Landschappen) tijdschriften laten digitaliseren. Het project bevat 206 nummers over 34 jaargangen, in totaal ongeveer 17.500 pagina’s. Voorafgaand aan de digitalisering zijn alle tijdschriften versneden, zodat de doorvoerscanner de pagina’s kon scannen. Het agentschap is tevreden over de klus. De tijdschriften zijn inmiddels beschikbaar. GMS hoopt deze fijne samenwerking te mogen continueren.

Lees ook