Archief Jan Tinbergen II behoort straks tot de digitale wereld

23 mei 2018

De Erasmus Universiteit Rotterdam zal het archief van Jan Tinbergen II uit 1940 – 1994 gaan digitaliseren. Een unieke collectie met kwetsbaar materiaal vormt een mooi project voor GMS.

Het ontstaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam

De sterke ontwikkeling van handel en de haven in Rotterdam heeft in 1913 geleid tot het ontstaan van de ‘Nederlandsche Handels-Hoogeschool’. Voor het eerst in Nederland werd economie als zelfstandige tak van de wetenschap gedecodeerd. In 1939 veranderde de naam naar Nederlandse Economische Hogeschool. Vervolgens werd in 1966 de Medische Faculteit Rotterdam ingesteld. Deze faculteit en de Nederlandse Economische Hogeschool gingen in 1973 samen verder als Erasmus Universiteit Rotterdam. Het International Institute of Social Studies in Den Haag is sinds 2009 onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Waar de universiteit voor staat

Een universiteit van denkers en doeners, voor wetenschappers en studenten met ambitie. De Erasmus Universiteit is een onderzoeksuniversiteit die zich internationaal oriënteert. In haar onderwijs en onderzoek is de universiteit maatschappelijk georiënteerd met de focus op het oplossen van mondiale uitdagingen. Hierbij worden een aantal disciplines nageleefd, deze zijn als volgt: gezondheid, welvaart, bestuur en cultuur. Diversiteit is de kracht van de universiteit. Er zijn mensen van alle leeftijden, met verschillende culturele achtergronden en verschillende nationaliteiten. Diversiteit vormt een solide basis voor verdere innovatie.

Het archief van Jan Tinbergen II

Jan Tinbergen is Nederlands belangrijkste econoom en de eerste die de Nobelprijs in de Economie kreeg toegekend. Het totale archief van Jan Tinbergen heeft een omvang van 25 meter en beslaat de periode 1922 – 1994. Het archief dat wordt gedigitaliseerd door GMS beslaat typoscripten uit de periode 1940 – 1994 en correspondentie uit de periode 1956 – 1994. Het archief is grotendeels getypt, zoals de publicaties, lezingen en andere publieke uitingen van Jan Tinbergen. Daarnaast beslaat het archief een aantal geschreven brieven. Het materiaal wordt vooraf geconserveerd door de Erasmus Universiteit. Vanwege verzuring en andere schade aan het materiaal wordt er extra zorgvuldig mee omgegaan tijdens het gehele proces.

Lees ook