Digitalisering geschiedenis arbeidsmigratie Zuid-Afrika

26 januari 2018

In de periode van 1880 tot 1940 zijn er duizenden Nederlanders geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikahuis beschikt over archieven met alle relevante informatie over deze geschiedenis.

Het Zuid-Afrikahuis

Het Zuid-Afrikahuis is een centraal punt met alle relevante informatie over Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikahuis beschikt onder meer over een bibliotheek. Met zo’n 52.000 titels, ca. 600 tijdschriften, overige documentatie en veel beeldmateriaal bezit het Zuid-Afrikahuis de grootste verzameling met documentatie en foto’s over Zuid-Afrika.

Een aantal belangrijke historische gebeurtenissen als de boerenoorlogen zijn onder meer vastgelegd op fotomateriaal. Maar ook veel informatie over de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. Het Zuid-Afrikahuis beschikt over ruim 11 archieven met als hoofdonderwerp de migratiegeschiedenis van Nederlanders naar Zuid-Afrika.

Migratiegeschiedenis van Nederlanders naar Zuid-Afrika

In de periode 1880-1940 zijn er veel migranten naar Zuid-Afrika vertrokken. Deze personen onderhielden intensieve correspondenties met organisaties die hen ondersteunden om werk te vinden in Zuid-Afrika. Hierdoor zijn persoonlijke archieven ontstaan wat een persoonlijk perspectief geeft op de Nederlandse arbeidsmigratie.

Metamorfoze

Het digitaliseringsproject wordt gefinancierd door Bureau Metamorfoze (onderdeel van Ministerie van OCW). Bureau Metamorfoze  financiert conservering en digitalisering van archieven en collecties welke uniek materiaal van nationaal belang omvat. De migratiegeschiedenis van Nederlanders naar Zuid-Afrika is een archief wat zeer zeker van nationaal belang is en daarom ook voor deze financiering in aanmerking komt.

 

Lees ook