Digitale wereld verwelkomt Lutkie

6 maart 2018

Het zeldzame archief uit 1906 – 1966 van W.L. Lutkie wordt gedigitaliseerd.

Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Het KDC is een kenniscentrum en ontmoetingsplek voor een breed scala aan onderzoekers. Deze onderzoekers bieden eigen bronnen en ideeën aan. Op deze manier wordt het gebruik van het katholiek erfgoed geactualiseerd.

De gedachte achter het KDC ligt in de rol van religie in de samenleving. Het besef van de rol van religie opent langetermijnperspectieven in een snel veranderende wereld. De katholieke traditie zou hierin meer aandacht mogen krijgen.

Archief KDC

Centraal staat het bewaren, ordenen en ontsluiten van archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal. Het gaat om materiaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Het KDC stelt haar collecties beschikbaar voor onderzoek en er wordt informatie gegeven aan individuele vragenstellers. Tevens werkt het KDC mee aan handboeken en encyclopedieën.

Wouterus Leonardus Lutkie

W.L. Lutkie was een rooms katholiek priester en publicist. Hij was internationaal actief in verschillende katholieke en fascistoïde organisaties. Eén daarvan was de Internationale Katholieke Esperantisten Vereniging. Als hoofdredacteur van het tijdschrift Aristo correspondeerde hij met een groot aantal bekende schrijvers en kunstenaars in Nederland als Anton van Duinkerken en Jan Toorop.

Archief Lutkie

In de komende maanden zal GMS de digitalisering van het archief Lutkie verzorgen. In zijn totaliteit bevat het archief van Lutkie ca. 200.000 pagina’s. Het bevat materiaal over fascistische bewegingen in Nederland. Daarnaast onderscheidt het zich in het brede bereik: Lutkie was lid van en onderhield contacten met een groot aantal politieke organisaties en personen, zowel nationaal als internationaal. De contacten van Lutkie weerspiegelen het scala van personen en organisaties die belangstelling hadden voor fascisme, een scala dat niet in andere archiefcollecties terug te vinden is.

In zijn compleetheid heeft het archief een intrinsieke waarde. Lutkie heeft onder andere werken van schrijvers Mussolini en Clara Candiani vertaald. Deze manuscripten zijn bewaard gebleven. Hetzelfde geldt voor zijn artikelen in tijdschriften als Aristo en het Huisgezin. Tevens zijn de kladversies en concepten behouden van zijn brieven aan Mussolini en Jacques Maritain. De intrinsieke waarde ligt tenslotte in de originele brieven van personen als Jacques Maritain en Anton Mussert.

Metamorfoze Light

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Bureau Metamorfoze. Hierbij gaat het om het kwaliteitsniveau Metamorfoze Light. Er zijn criteria en toleranties opgesteld waarmee de technische kwaliteit van de preservation master objectief beoordeeld kan worden.

Lees ook