De Hollandsche Molen slaat haar ‘vleugels’ digitaal uit

14 februari 2018

De Hollandsche Molen gaat, in samenwerking met GMS en Bureau Metamorfoze, papieren archieven uit 1923 – 1950 digitaliseren. Een mooie digitale draai voor De Hollandsche Molen.

De Hollandsche Molen
Vereniging De Hollandsche Molen staat voor het vertegenwoordigen van het belang van de historische wind- en watermolens in Nederland. Sinds 1923 zet de vereniging zich in voor het voortbestaan van de molens door actief te zijn voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, waaronder moleneigenaren.

Vereniging De Hollandsche Molen verzamelt informatie over bestaande en verdwenen molens uit diverse documenten zoals boeken, foto’s en tekeningen welke bijzondere collecties bevatten. Een mooi voorbeeld hiervan is het archief van Ten Bruggencate. Zijn interesse in molens leidde tot een praktisch kaartsysteem van zoveel mogelijk molens in en buiten Nederland. Daarnaast geven de unieke werkplaatsboekjes van de firma Gebr. B. Pot een indrukwekkend beeld van de molenroeden die de basis vormen van het wiekenkruis van een traditionele windmolen.

Conservering
Ter voorbereiding op het digitaliseringsproces is het van belang dat het archief wordt geconserveerd. Conservering is het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van een voorwerp te consolideren, geconstateerd verval tegen te gaan of verval te verhinderen waarvan men de zekerheid heeft dat het binnen afzienbare tijd zal optreden. Handelingen hierbij zijn onder andere het grondig reinigen, wanneer nodig restaureren en het ompakken van het archief voor permanente bewaring.

Digitalisering
Het digitaliseringsproject voor De Hollandsche Molen omvat materiaal uit de periode van 1923 tot 1950. Uniek aan dit archief is alle correspondentie van de Vereniging met derden, met name moleneigenaren en overheid. Naast de beleving van molens in lokale gemeenschappen, komt het leven van molenaars en molenmakers naar voren. Bewaarde boekjes met aantekeningen van molenmakers geven een indrukwekkend beeld en details weer van de werkwijze van vroeger. Zo zijn er onder meer bouwtekeningen opgenomen voor de uitvoer van restauraties, verbeteringen en onderhoud.

Metamorfoze
Het digitaliseringsproject wordt gefinancierd door Bureau Metamorfoze (onderdeel van Ministerie van OCW). Bureau Metamorfoze  financiert conservering en digitalisering van archieven en collecties welke uniek materiaal van nationaal belang omvat. Er zijn specifieke technische eisen vastgesteld door het Bureau waaraan conservering en digitalisering dient te voldoen. Onze vakfotografen zorgen ervoor dat wij conform deze eisen het archief van De Hollandsche Molen digitaliseren.

Lees ook