Culemborg digitaliseert tot op de 'bodem' toe

26 september 2017

'GMS heeft al eerder milieudossiers voor de gemeente Culemborg gedigitaliseerd. Is het ook mogelijk om bodemdossiers te digitaliseren?' Dit was de vraagstelling vanuit de gemeente Culemborg aan GMS.

Culemborg

Culemborg, een stad met ruim 28.000 inwoners. In de negentiende eeuw is gemeente Culemborg zelfs wereldberoemd geweest. De Kuilenburgse spoorbrug, was toen der tijd de langste spoorbrug van Europa.

Aanleiding

De aanleiding om de bodemdossiers te digitaliseren is om zodoende de dossiers meervoudig beschikbaar te stellen. De Omgevingsdienst Rivierenland heeft de dossiers nodig om haar taken goed te kunnen verrichten. De gemeente Culemborg heeft de dossiers zelf ook nodig voor haar interne bedrijfsvoering. Het overdragen van de fysieke dossiers is daarom geen optie. Door de dossiers te digitaliseren zijn de dossiers voor zowel de Omgevingsdienst als de gemeente beschikbaar.

Voorbewerking

De gemeente Culemborg heeft de arbeidsintensieve taak van voorbewerking zelf op zich genomen. GMS geeft de input hiervoor. Zodoende zijn we in staat de gewenste structuur aan te brengen in de dossiers.

Digitaal

Van de dossiers leveren we 2 sets af. Een set bestanden wat aansluit en geïmporteerd kan worden in het systeem van de gemeente Culemborg. Het 2e set bestanden wat aansluit en geïmporteerd kan worden in het systeem van de Omgevingsdienst Rivierenland. Een mooi bijkomend voordeel is dat er zodoende direct een back-up beschikbaar is.

 

 

Lees ook