Digitalisering bouwdossiers Stad Antwerpen wederom aan GMS uitbesteed

11 juli 2018

Al jaren is GMS actief met het digitaliseren van de archieven van Stad Antwerpen. Eerder heeft GMS een deel van de bouwdossiers gedigitaliseerd. Op dit moment zijn we bezig met de proef voor een vervolg van de bouwdossiers.

Geschiedenis van de stad Antwerpen

De stad Antwerpen is bewoond sinds de Middeleeuwen. Omstreeks 1400 had de stad nog geen 10.000 inwoners. Rond 1560 was het aantal inwoners gegroeid naar 100.000. Antwerpen was de belangrijkste handelsstad in Europa ten noorden van de Alpen. Zowel toenemende welvaart als culturele bloei vonden plaats. Met name de schilderkunst was geliefd in de zestiende en zeventiende eeuw.

In 1576 werd Antwerpen geplunderd door Spaanse soldaten. Vervolgens sloot de stad zich aan bij de Pacificatie van Gent. Dit had als gevolg dat de stad de komende negen jaar min of meer de hoofdstad was van de anti-Spaanse opstand. In 1585 werd de stad door de Spaanse stadhouder Alexander Farnese veroverd. Hierdoor ontstond een migratiestroom uit de stad en is ongeveer de helft van de bevolking naar Middelburg en Holland vertrokken. Het gevolg hiervan was een opmerkelijke daling van ongeveer 80.000 naar 42.000 inwoners.

De stad Antwerpen nu

Antwerpen telt ruim 521.000 inwoners. Daarmee is de stad qua inwonertal de grootste gemeente van België. De stad heeft een uitgestrekt havengebied, na Rotterdam heeft Antwerpen de tweede haven van Europa. Tevens is de stad een wereldcentrum voor diamanthandel, zo is er de bekende wijk genaamd ‘Diamantwijk’.

De bouwdossiers

Stad Antwerpen heeft opdracht gegeven aan GMS om haar bouwdossiers te digitaliseren. In totaliteit betreft het ca. 749 meter archief met een totaal van ruim 400.000 scans. Het project bevat veel bijzonderheden met betrekking tot de technische specificaties. GMS zal zoveel mogelijk inspelen op de wensen van de opdrachtgever. Kwaliteit staat bij GMS te allen tijde hoog in het vaandel, ook bij Stad Antwerpen. Er zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitsgarantie en zowel GMS als Stad Antwerpen zal kwaliteitscontroles uitvoeren om een zo mooi mogelijk resultaat te behalen.

Lees ook