GMS Noord digitaliseert voor Hof van Friesland

18 maart 2022

Een mooi project voor GMS Noord! Op 31 januari is de digitalisering van 48 meter procesdossiers van het Hof van Friesland gestart.

Het Hof van Friesland was tussen 1499 en 1811 het hoogste gerechtshof van Friesland en zetelde in de Kanselarij in Leeuwarden. Het handgeschreven, unieke archief uit de periode 1700-1811 is volledig bewaard gebleven, maar is kwetsbaar en voor de meeste mensen moeilijk leesbaar. Om het archief op een veilige wijze te ontsluiten wordt het project gedigitaliseerd door GMS.

Het volledige archief van het Hof van Friesland bestaat uit circa 20.000 inventarisnummers. Daarvan worden nu zo’n 2.500 nummers, ruim 48 meter, gedigitaliseerd. De procesdossiers zijn in beheer bij Tresoar en worden op initiatief van prof. dr. mr. Hylkje de Jong van de Vrije Universiteit Amsterdam digitaal gemaakt. De bedoeling is dat met behulp van het programma Transkribus de handgeschreven teksten van dit rijke archief omgezet gaan worden in getypte en doorzoekbare tekst. Een mooi project, waar GMS trots op is!

Een korte tijd terug is door Onno Falkena van Omrop Fryslân samen met zijn cameraman een mooie documentaire gemaakt. Wat het project precies inhoudt, kan hier gelezen en beluisterd worden.

Lees ook