Johannes Willebrands binnenkort onderdeel van de LIAS-database

29 november 2018

De Nederlandse kardinaal Johannes Willebrands was allicht één van de meest invloedrijke figuren in de katholieke kerk van de twintigste eeuw. Zijn archief, wat binnenkort digitaal zal zijn, is erg waardevol voor christelijke kerken.

Achtergrond

Als pionier in de oecumene promootte Johannes Willebrands het gesprek tussen katholieken en andere christelijke kerken. Daarnaast beïnvloedde hij als geen ander het ‘oecumenisch’ Tweede Vaticaans Concilie. Tot slot maakte de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid tot wat het nu is: een leidinggevend instituut op vlak van de toenadering van de christelijke kerken. De digitalisering van zijn archief betekent een grote stap voor de conservering van zijn erfenis en de studie naar zijn werk.

Initiatief Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II

Dit digitaliseringproject is een initiatief van het Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II. Dit centrum heeft als tweevoudig doel bronmateriaal van het concilie conserveren en onderzoek naar dit historische event te stimuleren.

Divers archief

In opdracht van het Centrum voor Conciliestudie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en in samenwerking met het Cardinal Willebrands Research Center wordt divers materiaal bij GMS gedigitaliseerd. Aan het einde van het project zal een groot aantal pagina’s gescand zijn. Het materiaal bestaat onder andere uit documenten, agenda’s en briefkaarten en is binnenkort voor inzage beschikbaar voor publiek. Het materiaal zal vervolgens te vinden zijn in de LIAS-database.

Lees ook