Archiefaantekeningen van kunsthistoricus Bredius binnenkort digitaal

2 oktober 2018

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is een van de belangrijkste documentatie- en onderzoeksinstellingen ter wereld. Het maakt kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek. GMS is enthousiast over de samenwerking met het RKD en draagt graag een steentje bij aan de uitbreiding van de digitale collecties!

Wie was Abraham Bredius?

Abraham Bredius (1855-1946) behoorde tot de eerste generatie van Nederlandse kunsthistorici die stijl-kritisch en archivalisch onderzoek combineerde. Omstreeks 1880 begon Bredius met het uitpluizen van Nederlandse archieven. Hij was op zoek naar gegevens over leven en werk van zeventiende-eeuwse kunstenaars uit de Noordelijke Nederlanden. Hiermee legde hij een belangrijke basis voor het onderzoek naar talrijke grote en kleine Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. Behalve specialist op het gebied van de oude Nederlandse schilderkunst, was Bredius vanaf 1888 tevens directeur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Het Mauritshuis in Den Haag. Onder zijn directoraat werd de collectie met vele belangrijke schilderijen uitgebreid – deels door aankoop of schenking, deels door werken voor eigen rekening te kopen en vervolgens in bruikleen te geven aan het museum. Na in 1909 eervol ontslag te hebben verkregen om gezondheidsredenen, legde Bredius zich geheel toe op onderzoek en reizen.

Publicaties Bredius

Zijn archiefvondsten publiceerde Bredius onder andere in het tijdschrift Oud-Holland, waarvan hij een van de redacteuren was. Het tijdschrift bestaat nog steeds en vormt een belangrijke pijler van het RKD. Andere publicaties waarmee Bredius faam verwierf, betreffen een groot aantal studies en een standaardwerk over Rembrandt, monografieën over Pieter de Hooch en Jan Steen, alsmede de zevendelige reeks Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts.

Digitalisering van Bredius’ archiefaantekeningen

Bredius’ archiefaantekeningen, onder kunsthistorici bekend als de ‘Brediusaantekeningen’, zijn sinds 1932, toen het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie haar deuren opende, aldaar ondergebracht. De Brediusaantekeningen betreffen meer dan 40.000 strookjes papier waarop Bredius samenvattingen schreef van archieven die betrekking hebben op de kunstenaars uit de Gouden Eeuw. Na digitalisering zullen de Brediusaantekeningen door het RKD verder worden bewerkt met als doel dit waardevolle materiaal online beschikbaar te stellen.

Lees ook