Metamorfozeproject: Samen met het RKD digitaliseren we archieven van Nederlandse kunstverenigingen

6 juli 2023

In het kader van het landelijke programma Metamorfoze laat het RKD verschillende archieven digitaliseren. Dit zijn archieven van Nederlandse kunstenaarsverenigingen uit de periode 1839-1950. GMS gaat binnenkort van start met dit project!

Twee bekende kunstenaarsverenigingen waarvan de archieven worden gedigitaliseerd zijn Arti et Amicitiae in Amsterdam en Pulchri Studio in den Haag. Ook de archieven van de vereniging De Onafhankelen laat het RKD digitaliseren. Samen geven de archieven een goed beeld van de Nederlandse kunstenaarsverenigingen en hun leden. Naast correspondentie bevatten de archieven onder andere jaarverslagen, ledenlijsten, publicaties, tentoonstellingsdossiers, kasboeken, tekeningen, affiches en foto’s. De archieven bieden ongekend veel informatie en gegevens over een groot aantal individuele kunstenaars, net als over kunsthandelaren, kunstverzamelaars en kunstkenners, en over de relatie tot elkaar. Dat dit materiaal straks digitaal toegankelijk is zal een enorme impuls betekenen voor het kunsthistorisch onderzoek.

Metamorfoze richt zich op het behoud van papieren erfgoed. Dit doet ze onder andere door financiering van digitaliseringsprojecten. GMS voert met zekere regelmaat projecten uit volgens de Metamorfoze richtlijnen. Met behulp van onze apparatuur kunnen wij deze richtlijnen zelfs tot en met A0-formaat aanhouden en kan het archief dus op hoogwaardige kwaliteit worden gedigitaliseerd.

Het archiefmateriaal komt vanaf 2026 beschikbaar via de databases van het RKD en wordt zo digitaal toegankelijk voor onderzoekers over de hele wereld. Wij zijn erg enthousiast om deze archieven te digitaliseren! Meer informatie over de archieven van de Nederlandse kunstenaarsverenigingen kunt u hier vinden.

Lees ook