Patiëntendossiers van MedZZo huisartsenpraktijken worden gedigitaliseerd

8 januari 2019

GMS zal patiëntendossiers digitaliseren van de huisartsenpraktijken van de MedZZo groep in Amsterdam Zuid-Oost. In totaal bevat het project ruim 100 meter dossiers.

MedZZo

De naam MedZZo staat voor ‘Medische Zorggroep Zuid-Oost‘. Meer tijd voor de patiënt, efficiëntere zorg, laagdrempeligheid en persoonlijke zorg op maat blijven aanbieden, dat is wat MedZZo wilt uitstralen. MedZZo biedt faciliterende eerstelijns gezondheidszorg. De aangesloten huisartsen zijn allen zelfstandig praktiserend, maar er worden gezamenlijke doelen gesteld. Een aantal doelen zijn als volgt:

  • Intensievere en meer geïntegreerde vorm van samenwerking en zorgverlening met als doel kwalitatief goede reguliere huisartsenzorg
  • Beter inzicht en interventies in de gezondheidstoestand van onze patiënten
  • Kennis en kwaliteitsontwikkelingen, innovatie en verdere professionalisering
  • Efficiëntere afstemming met andere zorgverleners, het stadsdeel en zorgverzekeraars
  • Het zowel categoraal als individueel bieden van kwalitatief betere zorg en dienstverlening

De patiëntendossiers

De huisartsenpraktijken beschikken ieder over zo’n 3.000 patiëntendossiers die gedigitaliseerd zullen worden. Totaal bevat het project ruim 100 meter dossiers met honderdduizenden scans, een mooie omvang om mee aan de slag te gaan. Het volledige voorbereidingswerk wordt uitgevoerd door GMS, ieder dossier wordt gecontroleerd. Diverse praktijken met diverse wensen; GMS speelt zoveel mogelijk in op de wensen van de opdrachtgever. Zo heeft iedere praktijk bijvoorbeeld een andere manier van bestandsnaamgeving. GMS zal een importbestand genereren, zodat MedZZo de import van de bestanden in het CRM systeem automatisch kan uitvoeren.

 

Lees ook