Ruim 400 jaar aan notulen online door Zeeuws Archief!

12 april 2022

Het Zeeuws Archief te Middelburg beheert 34 strekkende kilometer archieven in verschillende depots. Hieronder ook 30 meter gedrukte notulen van het provinciale bestuur die momenteel door GMS worden gedigitaliseerd.

Deze notulen dateren van 1574 tot en met 2007 en zijn een bron van grote waarde voor elke geschiedenisliefhebber en onderzoeker. Ze bieden een onmisbare kijk in het verleden. Boeken vol met de besprekingen van vele onderwerpen door het provinciale bestuur van Zeeland: financiën, oorlogsvoeringen, inpolderingen en de relatie met de andere gewesten en provincies en de Staten-Generaal, waarin Zeeland ook zitting had. Reden voor Zeeuws Archief om het archief te digitaliseren en duurzaam te ontsluiten.

Het archief wordt niet alleen gedigitaliseerd, maar ook geïndexeerd. Om het zoeken in de notulen te vergemakkelijken ligt de focus op het indexeren van de kantmeldingen van de notulen. Deze kantmeldingen geven een korte samenvatting van de inhoud van de besproken onderwerpen. Kortom, er zijn straks niet alleen de scans van de notulen, maar bovendien ook goed te raadplegen digitale notulen, waardoor de honderden meters aan provinciale archieven beter toegankelijk worden.

Het uiteindelijke doel van de digitalisering is het online publiceren via de website van het Zeeuws Archief en via Archieven.nl. Elke liefhebber kan dit vaderlands archief dan inzien. Wij zijn zeer enthousiast over dit project en zijn vol vertrouwen over een prachtig resultaat!

 

Lees ook