Stads- en armenrekeningen voor het Zeeuws Archief

11 maart 2020

Het Zeeuws Archief is het Regionale Historische Centrum (RHC) van Zeeland. Het beheert en bewaart de archieven en collecties van Zeeuwse overheden, particulieren en bedrijven en zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Steeds meer stukken worden gedigitaliseerd zodat ze online te raadplegen zijn.

Stads- en armenrekeningen digitaal beschikbaar

In opdracht van het Zeeuws Archief heeft GMS de digitalisering van stads- en armenrekeningen van Terneuzen uit de periode 1584 – 1796 uitgevoerd. Bevolkingsregisters en kranten van de gemeente Terneuzen zijn reeds gedigitaliseerd en online in te zien.

De stadsrekeningen geven inzicht in de samenleving van die tijd, in Terneuzen. Niet alleen op het gebied van financieel beheer van de stad, maar ook op het gebied van economische en politieke contacten, sociale aspecten, culturele ontwikkelingen en arbeidsloon. Daarmee is een rijke bron van informatie voor alle geïnteresseerden toegankelijk geworden.

Lees ook