Uw verenigingsblad digitaliseren?

25 april 2024

Sinds de opkomst van gedrukte media in de 19e eeuw geven veel verenigingen hun eigen tijdschrift uit. De laatste tijd zien we dat de vraag naar de digitalisering van verenigingsbladen steeds groter wordt. Maar waarom kiezen verenigingen ervoor om hun oude tijdschriften te digitaliseren?

Over het algemeen zien we dat verenigingen de uitgegeven verenigingsbladen van de laatste jaren al digitaal archiveren. Oudere jaargangen zijn vaak enkel fysiek nog beschikbaar. Vanwege ouder wordende leden en beperkte toegankelijkheid in het fysieke archief kiezen steeds meer verenigingen om ook hun oudere edities digitaal te laten maken. De digitale bestanden zijn veilig te bewaren en daarnaast ook makkelijker toegankelijk.

Het verenigingsblad leveren we doorgaans als een doorzoekbare PDF aan de vereniging terug. Dit maakt het mogelijk om met behulp van zoekwoorden de benodigde informatie terug te vinden. Hierdoor wordt het makkelijker om informatie terug te vinden en te verspreiden. Het handmatig doorbladeren van stapels tijdschriften is dus overbodig geworden!

We zien vaak dat de volledige geschiedenis aan bladen op de website van de vereniging wordt gepubliceerd. Op deze manier hebben zowel oud-leden, als de nieuwe generaties onbeperkte toegang tot de verenigingstijdschriften en blijft de geschiedenis van de vereniging veilig en toegankelijk bewaard.

Bent u benieuwd wat GMS kan betekenen voor de digitalisering van uw verenigingsblad? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

 

Informatie aanvragen

Lees ook