Nieuwe blog online over de voordelen van uw documenten digitaal

27 juni 2018

Gemiddeld wordt met één boom 25 pakken papier geproduceerd. In onze blog over maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan wij dieper in op hoe digitalisering positieve invloed heeft op onder andere het milieu. Maar het digitaliseren van uw archief brengt op meerdere vlakken voordelen met zich mee. In onze nieuwe blog benoemen wij deze voordelen.

In onze nieuwe blog ‘Uw documenten digitaal toegankelijk: wat zijn de voordelen?’ beschrijven wij de voordelen van het digitaliseren van uw archief. Hierbij kunt u denken aan de toegankelijkheid van informatie, verhoging van de arbeidsproductiviteit, kostenbesparing en risicovermindering. Tevens komen aan bod de consistente kwaliteit van digitale bestanden, minder risico op het verloren gaan van documenten en risicovermindering op onder andere diefstal, brand en waterschade.

Lees ook