Nieuwe blog online: 'De nieuwe privacywetgeving; u heeft nog één maand'

19 april 2018

De nieuwe privacyregels, gevormd door de AVG-wetgeving, die per 25 mei 2018 gehandhaafd zullen worden, zorgen voor veel aandacht. Graag informeren wij u in onze nieuwe blog over de belangrijkste verplichtingen van deze wet en waar uw organisatie per 25 mei 2018 rekening mee zal moeten houden.

In onze nieuwe blog ‘De nieuwe privacywetgeving; u heeft nog één maand’ geven wij u zes concrete stappen op weg naar het volgens de regels verwerken van de in uw organisatie aanwezige persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan de zorg voor kennis over privacy, het in kaart brengen van de verwerkingen van persoonsgegevens en een wettelijke grondslag van al uw verwerkingen. Tevens komen aan bod het aangaan van verwerkersovereenkomsten, het implementeren van de rechten van betrokkenen in de organisatie en het uitvoeren van de nieuwe meldplicht datalekken.

Lees ook