Het archief van kunstschilder Jan Veth digitaal in 'beeld'

1 september 2017

Jan Veth mogen we omschrijven als meester in het uitbeelden van kunst. Zijn bekendheid heeft hij met name te danken aan het schilderen van portretten. Zo heeft hij onder meer portretten geschilderd van Max Liebermann, Frank van der Goes en Antoon Derkinderen.

Bekendheid Jan Veth

Naast het schilderen van portretten was Jan Veth ook dichter, hoogleraar, estheticus, kunstcriticus en oprichter van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas.

Correspondentie Jan Veth

In zijn leven heeft Jan Veth veel contact gehad met andere noemenswaardige kunstenaars en dichters van die tijd. Toen der tijd ging alles op papier. En gelukkig is een groot gedeelte van zijn correspondentie bewaard gebleven. Zijn correspondentie is geïnventariseerd en in zuurvrije mappen opgeslagen in het archiefdepot van Regionaal Archief Dordrecht.

Correspondentie digitaal in beeld voor publiek

De tijd is aangebroken om de correspondentie van Jan Veth digitaal in ‘beeld’ te brengen.  Zodoende is het Regionaal Archief Dordrecht in staat om een veel groter publiek te bereiken. GMS zal op korte termijn de correspondentie digitaal aanleveren, zodat het Regionaal Archief de beelden online kan publiceren.

Affiniteit met kunst

GMS heeft affiniteit met kunst en dit is ook terug te zien in haar opdrachtgevers. Onder meer het Rijksmuseum, Van AbbeMuseum, Rijksmuseum van Oudheden, RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en het Van Gogh Museum.

Lees ook